KOMMERSIELL INFO

Denne nettsiden er drevet med et kommersielt formål.
På denne nettsiden markedsfører vi ulike tilbydere av kredittkort hvor vi får provisjoner for henvisning av kunder. Denne provisjonen benyttes for drift av siden, samt videre utvikling.